پایان نامه ارشد

c (2128)

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر محدودیت های مالی استادراهنما: دكتر يحيي كاميابي استاد مشاور: دکتر ارسلان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2127)

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی کوشیار(غیر انتفاعی غیردولتی) پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سعید نریمانی استاد راهنما دکتر رضا آقاجان نشتایی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2126)

دانشكده ی‌ علوم اقتصادی و اداری پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری موضوع: مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آنها استاد راهنما: دکتر حسین فخاری استاد مشاور: دکتر یحیی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2125)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس گروه حسابداری پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) عنوان: مطالعه تجربی تأثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2124)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی حسابداری پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری عنوان: مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2123)

دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حسابداری موضوع: مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2122)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان دانشکده علوم انساني گروه حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش: حسابداري عنوان: مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2120)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات گيلان پایان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري (M.A) عنوان : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری استاد راهنما دكتر اسماعیل رمضانپور نگارنده معصومه معصومی سال ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2119)

به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام دانش و پژوهش و نظر به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2118)

تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه اینجانب محمد باقر میرزایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 910878050 که در تاریخ 05/06/1393 از پایان نامه/ رساله خود تحت ادامه مطلب…

By 92, ago