پایان نامه ارشد

c (2117)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر دانشکده حسابداری و مدیریت گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرايش: حسابداری عنوان: شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2116)

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری موسسه آموزش عالی کار قزوین دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : حسابداري عنوان : رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2115)

به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به اینکه عالم محضر خداوند است وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش پژوهش ونظر به اهمیت جایگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2114)

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری موسسه آموزش عالی کار قزوین دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : حسابداري عنوان : رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2113)

به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به اینکه عالم محضر خداوند است وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش پژوهش ونظر به اهمیت جایگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2112)

به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياری از خداوند سبحان واعتقاد به اينکه عالم محضر خداوند است وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش پژوهش ونظر به اهميت جايگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2111)

تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه اینجانب عبداله موسی زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 911105325 که در تاریخ 29/07/1393 از پایان نامه/ رساله خود تحت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2110)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:حسابداری گرایش: حسابداری عنوان: رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2109)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداري پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : حسابداری عنوان : رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2108)

موسسه آموزش عالی رجاء گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابرسی عنوان رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران استاد ادامه مطلب…

By 92, ago