پایان نامه ارشد

c (2113)

به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به اینکه عالم محضر خداوند است وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش پژوهش ونظر به اهمیت جایگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2125)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس گروه حسابداری پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) عنوان: مطالعه تجربی تأثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2114)

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری موسسه آموزش عالی کار قزوین دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : حسابداري عنوان : رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2126)

دانشكده ی‌ علوم اقتصادی و اداری پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری موضوع: مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آنها استاد راهنما: دکتر حسین فخاری استاد مشاور: دکتر یحیی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2115)

به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به اینکه عالم محضر خداوند است وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش پژوهش ونظر به اهمیت جایگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2127)

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی کوشیار(غیر انتفاعی غیردولتی) پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سعید نریمانی استاد راهنما دکتر رضا آقاجان نشتایی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2116)

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری موسسه آموزش عالی کار قزوین دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : حسابداري عنوان : رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2128)

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر محدودیت های مالی استادراهنما: دكتر يحيي كاميابي استاد مشاور: دکتر ارسلان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2117)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر دانشکده حسابداری و مدیریت گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرايش: حسابداری عنوان: شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2118)

تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه اینجانب محمد باقر میرزایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 910878050 که در تاریخ 05/06/1393 از پایان نامه/ رساله خود تحت ادامه مطلب…

By 92, ago