پایان نامه ارشد

تحقیق c (1718)

9-1-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها121-9-1-فناوری اطلاعات وارتباطات122-9-1-اینترنت143-9-1-آموخته18فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش191-2-مقدمه202-2-تاریخچه اینترنت203-2-تاریخچه اینترنت در ایران214-2-دیدگاه های نظری در خصوص اینترنت215-2-سیر تحول مفهوم جامعه اطلاعاتی226-2-دیدگاههای موجود در رابطه با تاثیرات تکنولوژیهای نوین ارتباطی و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (1719)

2-1-11 سواد رسانه ای؛ تفکر انتقادی:522-1-12 ویژگی های پروژه های سواد رسانه ای:532-1-12-1کاوش و اکتشاف فردی532-1-12-2تکثرگرایی در موضوعات تحت پوشش552-1-12 – 3واکنش به رسانه ها: نقش پاسخ فعال562-1-12-4مسئولیت مشترک رسانه ها و مصرف کنندگان572-1-12-5ضرورت مشارکت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1710)

7-3 رویکرد مصاحبه در گردآوری داده ها448 -3 شرایط برگزاری یک مصاحبه مطلوب469-3 انواع مصاحبه بر اساس ترتیب پرسش ها461-9-3 مصاحبه ساخت یافته 472-9-3 مصاحبه غیر ساخت یافته 47الف. مصاحبه متمرکز48ب. مصاحبه بالینی50ج. مصاحبه هدایت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (1712)

4.1.حجت‌الاسلام شیخ محمدتقی فلسفی1014.1.1.رویکردشناسی منبر فلسفی1124.1.2.اسلوب‌های اقناع اندیشه1134.1.3.روش‌های تحریک احساس1144.1.4.مخاطب شناسی منبر1154.1.5.ارتباطات غیرکلامی1164.2.حجت‌الاسلام شیخ احمد کافی1184.2.1.رویکردشناسی منبر کافی1254.2.2.اسلوب‌های اقناع اندیشه1264.2.3.روش‌های تحریک احساس1264.2.4.مخاطب شناسی منبر1274.2.5.ارتباطات غیرکلامی1284.3.حجت‌الاسلام شیخ حسین انصاریان1304.3.1.رویکردشناسی منبر انصاریان144 در این سایت فقط تکه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1713)

2-1-4-5 افکار عمومی در جنگ روانی ………………………………………………… 402-1-4-6 تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 412-1-5 مدیریت ادراک ……………………………………………………………………………….. 412-1-5-1 مفهوم شناسی مدیریت ادراک ……………………………………………….. 432-1-5-2 روشهای مدیریت ادراک ……………………………………………………….. 432-1-5-3 تکنیک ها …………………………………………………………………………… 442-1-5-4 تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 442-1-6 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (1714)

جدول 1-3 : روستاهای نمونه و تعداد پرسشنامهجمعیتروستاهای دارای طرح هادی اجرا شدهتعداد پرسشنامهروستاهای دارای طرح هادیتعداد پرسشنامهروستای منتخبجمعیتتعداد نمونهروستای منتخبجمعیتتعداد نمونهکمتر از 250 نفرتازه آباد 1017/45توچی پایبست1415/67500-250 نفرپسیخان4886/2223پایین کویخ2799/12131000-500 نفرویشکا سوقه6155/2829گرفم6458/2930بیشتر از 1000 نفرسیاه ادامه مطلب…

By 92, ago